Živelné pohromy

  Existují 4 základní živly: voda, oheň, země, vzduch. Všechny jsou nesmírně důležité, ale zároveň také dokážou být nebezpečné. Tím nebezpečím myslíme živelné pohromy jako povodně a tsunami, kdy povodně zvedají hladiny řek, kdež to u tsunami je to zapříčiněno…

Největší znečišťovatel planety? Společnost Coca-Cola

Nápoje společnosti Coca-Cola jsou populární po celém světě. Jejich oblíbenost s sebou ale nese i řadu nevýhod. Jednom z nich je znečišťování naší planety. Znečištění plasty je celosvětový problém. Trpí celé životní prostředí. V poslední době je však nejvíce slyšet…

Plastové ostrovy tvoří jen zlomek odpadu, který končí v mořích

Ostrovy plné plastových odpadků děsí ekology po celém světě. O to víc jsou děsivé, když zjistíte, že se jedná jen o zanedbatelné procento plastů v oceánu. Ryba chycená v plastových odpadcích, umírání živočichů kvůli otravě plastovými odpadky, plastové ostrovy. Určitě…