Ochrana přírody

Živelné pohromy

  Existují 4 základní živly: voda, oheň, země, vzduch. Všechny jsou nesmírně důležité, ale zároveň také dokážou být nebezpečné. Tím nebezpečím myslíme živelné pohromy jako povodně a tsunami, kdy povodně zvedají hladiny řek, kdež to u tsunami je to zapříčiněno…

Největší znečišťovatel planety? Společnost Coca-Cola

Nápoje společnosti Coca-Cola jsou populární po celém světě. Jejich oblíbenost s sebou ale nese i řadu nevýhod. Jednom z nich je znečišťování naší planety. Znečištění plasty je celosvětový problém. Trpí celé životní prostředí. V poslední době je však nejvíce slyšet…

První narozený zubr v ČR to není..

Zubři byli odjakživa součástí evropské přírody. Na konci středověku, společně s rozšířením ploch obývaných člověkem postupně vymizeli. Respektive byly vybiti člověkem. Šlo to hezky od západu na východ. Např. posledního zubra ve Francii ulovili již koncem 14. století. V Rumunsku…