Tornádo na jižní Moravě

 

V noci na dnešek zasáhly velkou část České republiky bouřky. Obrovské škody způsobily na  Hodonínsku, Břeclavsku kde se ten večer prohnalo tornádo o rychlosti 100 km/hod a ničilo vše, co mu stálo v cestě, domy, auta, zahrady, skleníky. Byl to ojedinělý meteorologickým jev.  Na ničivé následky bouře zemřelo už pět lidí, a několik desítek lidí bylo zraněno.

V souvislosti s odstraňováním způsobených škod MMR uvedlo, že poskytne 420 milionů korun v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách. Chystá také program na pořízení nebo obnovu zničených obydlí. Pošle do postižených oblastí týmy lidí, kteří jim vysvětlí, jak vyplnit žádosti o dotace a zvýhodněné úvěry. Stát zároveň nabídne lidem na obnovu zdemolovaného obydlí až pět milionů korun, kde z toho bude dva miliony jako dotace a tři miliony jako zvýhodněný úvěr po dobu 30 let.

Ministerstvo životního prostředí pošle do obcí postižených tornádem stovky milionů korun na opravy čistíren odpadních vod, úpraven vody a poškozených kanalizací a vodovodních řadů nebo na sázení stromů a obecní zeleně.

Ve vesnicích v Hruškách, Moravské Nové Vsi, Lužici a Mikulčicích začaly pracovat dvoučlenné mobilní týmy úřadu práce. Žadatelům po posouzení jejich situace přiznanou částku mohou vyplatit na místě v hotovosti. Jedná se o částku okamžité mimořádné pomoci s vyplacením až 57 900 korun. Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Při jejím poskytování se posuzuje příjem a majetek.