Vylidňování vesnic je tu už od pravěku

Tak Jurečka včera zjistil, že dochází k vylidňování vesnic. No bodejť. Vždyť tenhle trend se táhne už od pravěku, kdy začala vznikat rozlehlejší lidská sídliště. V té chvíli započal zánik vesnice. Lidé se logicky stahovali do města, které bylo bezpečnější. Samozřejmě v novověku (ale řekněme že až kolem roku 1800 v českých zemích) bylo bezpečno i ve vesnicích. Nicméně k rozmachu vesnic nedošlo. Vždy se rozšiřovaly hlavně města. V posledních dvaceti letech rostla opět hlavně města. Na venkově začaly vyrůstat spíše jen satelity. Obecně rozvoj novostaveb a zábor zemědělské půdy.

ASMP (asociace malých a středních podníků) přišla s mapou rozvinutostí obcí. Dle mapy je zřejmě, že bílé plochy převažují (tj. nějaká průměrná rozvinutost). Vesměs se jedná o obce u měst, kolem větších silničních tahů. V těchto lokalitách rozvoj obcí probíhá normálně. Respektive vznikají novostavby, je zde školka a blízkou škola. Případně hospoda či malý obchod. Do města to díky silnicím je kousek.

Pak jsou zde zelené plochy, které znázornují vše co je pod průměrem.(od světle zelené – ještě je na tom dobře, tmavě zelená – nejvíc vzdálená od průměru, nízká rozvinutost obce). Zde samozřejmě převažuji hlavně obce vzdálené od velkých silnic.
Zajímavé je, že zelené plochy (méně rozvinuté) nekopírují zcela např. hory. Ty v minulosti patřily k méně rozvinutým oblastem. Dnes už tomu zdaleka tak není. Třeba Krknoše, Šumava, Beskydy, Jizerky vypadají úplně v pohodě.
Naopak nejhůře jsou na tom velké oblasti jižně od Třebíče, mezi Plzní a Karlovými Vary a čtverec Nové Město na Moravě, Blansko, Svitavy, Prostějov. Samozřejmě řada dalších, ale již dosti menší ploch.

Jak z toho ven ?

Ministerstvo zemědělství chce vylidňování těchto oblastí zpomalit či zastavit. Staví svou tezi na mladých rodinách, kde rodiče nemají ambice mít velké posty ve firmách a chtějí svůj život prožívat klidně, na venkově po boku svých dětí. Ovšem i k takovému životu je zapotřebí mít práci a základní občanskou vybavenost (školku, lékaře, obchod).

Plánují se dotační půjčky, kdy stát půjčí na provoz živnosti nebo obchodu například jeden milion korun. Živnostník poté splatí zpět pouze 600 000 Kč. Dále plánuje, že drobní podnikatelé s obratem do miliónu korun by mohlí uplatnit výdajový paušál až 90%. Samozřejmě podmínkou k dosažení peněz či daňových výhod je nutnost provozovat činnost v odloučené obci.

Dotovat by se měly i vesnické prodejny. Toto probíhá již dnes, kdy kraj či obec uleví obchodu například odpuštěním nájmu, provozuje-li v obecních prostorech.

Všechny tyto opatření působí líbivě. Bohužel jde ovšem o český stát. Za každou dotací se skrývá nějaký podvůdek a malá domů (byť skrytá). Na jednu stranu se budou dotovat lidi na vesnici, na druhou jim zavedou eko daň ze starého auta. Zlikvidovalo se celkem fungující zemědělství, které zaměstnávalo řadu vesničanů. Dnes zbyly jen prázdné kravíny a oči pro pláč. Už dávno se u nás nepěstuje ovoce, zelenina, zanikla živočišná výroba. Vše se přesměrovalo do velkých konglomerátů, které mají tyto strategické zdroje v rukou.