Kůrovcová kalamita v ČR

 

Zdravotní stav lesů v České republice stále více ovlivňuje kůrovcová kalamita. Přesto se v loňském roce objevily i pozitivní momenty. Zejména průběh a vliv počasí, kdy konečně po 5 letech nepříznivého počasí, byl pro lesy kladný. Přesto celkové napadení smrkových porostů kůrovcem dosáhlo v roce 2020 hodnoty nejméně 25 mil. m3! Celkových počet těžeb výrazně překračuje odvozený roční etát, tedy množství dřeva, které se může za rok vytěžit.

Nesmíme v žádném případě rezignovat na provádění ochrany lesa před kůrovci, hlavní prioritou musí být pečlivé vyhledávání, zpracování a účinná asanace aktivních kůrovcových stromů. Cílet musíme na oddálení konečného rozpadu smrkových porostů a zastavení rozvoje a šíření tohoto hmyzu do dosud méně zasažených oblastí.

Nejvíce je zasažena jižní polovina Česka. Kalamita se přesunuje na západ. V roce 2020 bylo evidováno téměř 125 tis. m3 vytěženého borového ,,kůrovcového“ dříví. Mezi nejvíce zasažené patřily v posledních letech kraje Jihomoravský, Středočeský, Vysočina. Skutečné napadení kůrovcem je však několikrát vyšší, neboť obranná opatření se prakticky neuskutečňují a škůdci se množí na většině lokalit nekontrolovaně.

V lesním hospodářství patří k nejznámějším škůdcům Lýkovec smrkový, neboli také kůrovec. Živý se lýkem a dřevem stromu. Kůrovci jsou drobní brouci velikostí až 1 cm. Většina kůrovců si tvoří ve dřevě systém matečných a larvových chodeb, kdy podle jeho tvaru můžeme spolehlivě určovat většinu druhů. Kůrovci se vyskytují po celém světě, vyskytují se v lýku i dřevě naprosté většiny stromů, také v ovoci, v semenech, v listech.