Živelné pohromy

 

Existují 4 základní živly: voda, oheň, země, vzduch. Všechny jsou nesmírně důležité, ale zároveň také dokážou být nebezpečné. Tím nebezpečím myslíme živelné pohromy jako povodně a tsunami, kdy povodně zvedají hladiny řek, kdež to u tsunami je to zapříčiněno pohybem litosférických desek. V roce 2010, udeřilo na Haiti tsunami o síle 7,0 Mw. Kdy obětí bylo na 100 tis. Obyvatel.  V ČR bylo obrovským neštěstím v roce 2007, kdy udeřili obrovské a ničivé povodně na Moravu.

Dalším živlem je sopečná činnost, u nás se nevyskytuje ale ve světě ano.  Sopky jsou vlastně hory, kdy z nich vychází magma. Vyskytují se na Kanárských ostrovech, Hawaii. Kdy během erupcí dochází k uvolňování sopečných plynů, které ovlivňují klima. Spolu s nimi většinou přichází i zemětřesení.

Dalším živlem je požár, což je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází k ztrátám na životech, materiálním škodám. K velkým požárům jsou používány vrtulníky, kdy mají zavěšené vědra s vodou a hasí tímto rozsáhlé požáry.

Zemětřesení je způsobeno pohybem litosférických desek. Kdy se podle místa zemětřesení určuje podle místa výskytu a to buď, Hypocentrum nebo Epicentrum. Hypocentrum je uvnitř a Epicentrum je na povrchu zemské kůry. Sílu zemětřesení měříme seismografem.

Tornáda a hurikány, tornádo je silně rotující vítr, který svou silou dokáže zvednout těleso až o hmotnosti 5 tun. Vznikají, jakmile se smíchá studený výškový vítr s teplým přízemním větrem. Hurikán je atmosférický útvar charakteru cyklóny s charakteristickým okem ve středu. Vyskytuje se v subtropických oblastech.